El Campus CEJFE és una plataforma informàtica que proporciona un entorn virtual d’aprenentatge per vehicular les accions formatives no presencials i, en un futur, donar suport a les accions formatives presencials. Està disponible a través d’Internet les 24 hores els 365 dies de l’any.